Savon Mestarikilta

Savon Mestarikilta eli entiseltä nimeltään Etelä-Savon Mestarikilta perustettiin vuonna 2002 Mikkelissä. Sen tarkoituksena oli toimia Etelä-Savon talousalueen mestaritutkinnon ja kisällintutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhteistyöelimenä.

Vuonna 2009 alkoivat Etelä-Savon Mestarikillan ja Kuopion seudun Mestarikillan yhdistymisen suunnitteleminen. Tämä johtui Kuopion seudun Mestarikillan aktiivijäsenien loppumisesta, josta johtuen kilta ei toiminut enää. Tällöin päätettiin muuttaa yhdistyksen nimeksi Savon Mestarikilta.

Toiminnan tavoitteena on edistää ja ylläpitää korkeaa ammattitaitoa, pitää yllä mestarien ja kisällien arvostusta sekä edistää kädentaitoja ja niihin liittyvän yrittäjyyden sekä koulutuksen arvostusta. Killan asioista päätetään yleisissä syys- ja kevätkokouksissa.

Toimintaa johtaa oltermanni yhdessä 4 varsinaisen vastuumestarin ja 3 varavastuumestarin kanssa, jotka kokoontuvat omissa kokouksissaan oltermannin tai sulkamestarin toimiessa koollekutsujana.

Kilta vaalii vanhoja ammattiperinteitä eli oppipoika, kisälli ja mestari perinteitä. Pitää yhteyttä muihin mestarikiltoihin ja mestarikiltaneuvostoon, yrittäjiin ja niiden järjestämiin valtakunnallisiin tilaisuuksiin, kilta järjestää vapaa-ajantoimintaa.

Killan jäseneksi voi liittyä mestaritutkinnon tai kisällin tutkinnon suorittanut henkilö, jäsenet hyväksyy Savon Mestarikillan hallitus. Tarvittaessa järjestetään mestari- ja kisällinkirjojen jakotilaisuuksia. Killan jäsenmäärä on tällä hetkellä 22 henkilöä jotka edustavat 11 eri ammattialaa.

Ajankohtaista

Hae jäseneksi